Åpningstider


Generelle å
pningstider
Mandager - Fredager kl 16.00-22.00
Lørdager kl 12.-00-22.00
Søndager kl 12.00-20.00

Bestilling av baner, "Take Away" og servering hos oss
Tlf: 72 52 00 96