Bursdag- og Idrettsbowling

Pakkepriser for bursdager og idrettslag

  0  -  9 år:    1 serie bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.   Per stk kr 135,-
10 og 11 år:  2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 205,-
12 - 15 år...:  2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 230,-
16 - eldre...:  2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 270,-
Fra 10 t.o.m 15 år:  Spilles bare 1 serie bowling trekkes kr 50,- fra summen per deltager.
Fra 16 år og eldre:  Spilles bare 1 serie bowling trekkes kr 60,- fra summen per deltager.

Voksne som er med på hvilken som helst pakke betaler kr 270,-.  Minus kr 60,- ved spill bare 1 serie.
Voksne som ikke spiller bowling betaler kr 135,- for pizzabuffet og 0,5 liter brus - Velges vann som drikke trekkes kr 25,- fra summen.