Vår Pizza Meny

Bursdagsbowling under 10 år: 1 serie bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.   Per stk kr 135,-
Bursdagsbowling 10 og 11 år: 2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 205,-
Bursdagsbowling 12 - 15 år:   2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 230,-
Bursdagsbowling 16 - eldre:   2 serier bowling, bowlingsko, 0,5 liter brus og pizzabuffet.  Per stk kr 270,-
Spilles bare 1 serie bowling trekkes kr 50,- fra summen per deltager.

Voksne som er med på hvilken som helst pakke betaler kr 270,-.  Minus kr 60,- ved spill bare 1 serie.

Voksne som ikke spiller bowling betaler kr 135,- for pizzabuffet og 0,5 liter brus - Velges vann som drikke trekkes kr 25,- fra summen.